Created with Fabric.js 5.2.4

Twój kod został zrealizowany
pomyślnie w dniu:
27 lutego, 2024r.