Projekt  „Zwiększenie dostępności do badań i wiedzy o nowotworach złośliwych skóry szansą na poprawę stanu zdrowia populacji województwa łódzkiego”  współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dotyczy projektu: Nr RPLD.10.03.02-10.A011/22

      W związku z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności do badań i wiedzy o nowotworach złośliwych skóry szansą na poprawę stanu zdrowia populacji województwa łódzkiego” poniżej przekazujemy informacje na temat prowadzonej rekrutacji.

 1. Punkty zgłoszeń do projektu:
  • Drewnowska 49a LU 13 91-002 Łódź w godzinach 14.00 – 19.00, szczegóły pod numerem telefonu: 664 707 017
  • Rewolucji 1905 roku nr 52; 90-213 Łódź, w godzinach 14.00 – 18.00, szczegóły pod numerem telefonu: 42 633 20-20 (siedziba NZOZ dr LikClinic);
  • Pomorska 80; 91-409 Łódź, w godzinach 08.00 – 18.00, szczegóły pod numerem telefonu: 42 678 -20-57 (siedziba przychodni lekarskiej NZOZ Apis-Med);
  • ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, lok.1; 90-042 Łódź po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 42 633 20-20 (filia dr LikClinic);
  • Sienkiewicza 3, lok. 12; 98-200 Sieradz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 664-707-017
 2. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są na bieżąco od 01.10.2022 r. do 31.10.2023 r., w dniach poniedziałek – piątek w godzinach:
  • 00 – 19.00, pod adresem: ul. Drewnowska 49a LU 13 91-002 Łódź
  • 14-:00- 18:00 pod adresem ul. Rewolucji 1905 roku nr 52; 90-213 Łódź.
  • 00 – 18.00 pod adresem ul. Pomorska 80; 91-409 Łódź.
 3. Do bezpłatnych badań zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego. Do badań wykorzystujemy nowoczesny dermatoskop oraz wideodermatoskop. Nasza doświadczona kadra medyczna służy pomocą w profilaktyce nowotworów skóry. Zapraszamy do kontaktu również zakłady pracy w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań profilaktycznych (w kierunku nowotworów skóry) w ich siedzibie.
 4. Osoby poniżej 40 r.ż. wstępnie kwalifikowane są do badań przez lekarza POZ biorącego udział w projekcie.
Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja projektu została wydłużona do dnia 30.11.2023 r. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są na bieżąco do listopada 2023 r. włącznie i badania prowadzone są do 30.11.2023 r.